Investeringskansen met aantrekkelijke rendementen

U heeft uw bedrijf verkocht of u heeft vermogen achter de hand. U zoekt een aantrekkelijk rendement en wilt graag zelf invloed hebben waarin u uw vermogen investeert. Op dat moment is Bestevaer Capital Funding een interessante investeringskans in de kansrijke binnenvaartsector. 

Bestevaer Capital Funding is een Direct Funding platform waar scheepvaartondernemers hun kredietbehoefte aanbieden aan  investeerders en waar investeerders gedetailleerd geïnformeerd, in  kunnen schrijven voor (een deel van) deze financiering.  

Het team van Bestevaer Capital Funding werkt nauw samen met Optimize Finance en beide organisaties doorgronden de aanvragende ondernemer. Onze drijfveer: de optimale verbinding maken tussen een investeerder op zoek naar rendement en een ondernemer op zoek naar een passende financiering.

Duidelijkheid, inzicht en openheid staan ​​centraal

Voor investeerders in Bestevaer Capital Funding begeleidt onze organisatie u gedurende het gehele traject. Het begint met een inventarisatie van uw wensen t.a.v. de investeringen, de hoogte en de spreiding. Tevens zorgt de organisatie voor een overzicht indien u meerdere investeringen heeft lopen en houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen in de binnenvaartsector.

De opzet van Bestevaer Capital Funding is dat er gewerkt wordt met een select gezelschap van investeringen. Bij iedere financieringsaanvraag wordt gekeken naar de totale financieringsbehoefte inclusief de primaire financiering en wat er aanvullend gefinancierd moet worden. Bij een positieve uitkomst van de voorgelegde aanvraag aan de primaire financier, de Raad van Advies en het team van Bestevaer Capital Funding, worden de aangesloten investeerders uitgenodigd de aanvraag te bekijken en te bepalen of en voor hoeveel zij willen investeren.

Voor investeerders

• Inlog en toegang tot de te financieren entiteit(en) via een beveiligde website

• Financieren in tranches vanaf € 50.000 

• Rente is circa 2,5% boven de geldende actuele bankrente 

• Looptijd 5 jaar 

• Aflossingsvrij 

• Rente per maand uitbetaald 

• Netto rendement is afhankelijk van welke financieringstranche u wilt deelnemen