Ik zoek een financiering, neem contact met mij op:

Ambities van ondernemende schippers realiseren

Er zijn redenen genoeg waarom een ​​ondernemer voor een financieringsvraag staat. Een forse investering in het bestaande schip, verduurzaming, de aankoop van een (nieuw) schip of een gehele herfinanciering. Er zijn  financieringsmogelijkheden genoeg om die vraag te beantwoorden. Niet langer is de bank de enige aangewezen  geldschieter. Op de markt zijn ook andere financiële investeerders actief. Investeerders die op zoek zijn naar een  interessante propositie, met een goed rendement.

Bestevaer Capital Funding functioneert als essentiële schakel tussen ondernemer en investeerder. Onze toegevoegde waarde voor ondernemers op zoek naar een financiering is onze bancaire en bedrijfskundige  achtergrond. Gecombineerd met een groot netwerk aan potentiële financiers.

Banken, private partijen en alternatieve financiers

Het zijn niet alleen de grootbanken waar we in combinatie met Optimize Finance de weg weten te vinden om ons ideaal te bereiken, ook via private partijen en alternatieve financieringsmogelijkheden, zoals ons eigen Direct Funding platform Bestevaer Capital Funding weten we prima aansluiting te vinden hebben. In ons netwerk kennen wij (voormalige) ondernemers en andere vermogende partijen. Zij willen graag als funder optreden voor financieel   gezonde ondernemingen die behoefte hebben aan extern kapitaal.

Rendement

Doelstelling is het realiseren van een netto rendement van ruim 2,5% boven de geldende vijfjaars kapitaalmarktrente . Uitgangspunt is dat de rente marktconform dient te zijn. Voor de investeerder worden geen (administratieve) kosten in rekening gebracht om deel te nemen aan Bestevaer Capital Funding.